Od 1.1.2017, dostopate do Vašega sistema preko spodnjega zelenega obrazca. V polja up. ime (uporabniško ime) in geslo vpišite podatke, ki Vam jih je dodelil naš administrator.

From 1.1.2017, please enter your user account and password through the bottom of the green form. In the field up. ime (username) and geslo (password), enter you data given by our Administrator.