Aktivni smo tudi na:

Sistem KJE-SI.SI ima na voljo nabor API funkcij, ki omogočajo ON-LINE povezovanje sistema KJE-SI.SI in informacijskih sistemov. Funkcija ima ime in parametre. Vsako funkcija ima prvi vstopni parameter API key. Na podlagi API ključa se določa seznam naprav do katerih lahko sistem partner dostopa. API ključ dodeli administrator sistema KJE-SI.SI. Funkcije so realizirane preko namenske HTTP strežniške aplikacije. Podatki se vračajo v tekstovni obliki – CSV obliki, z namenom čim manjše prenesene količine podatkov. Polja so ločena s podpičjem, vrstica se pa konča s zaključkom (LF oziroma #13#10). Prva vrstica seznam imen podatkov/stolpcev iz baze, naslednje vrstice so podatki.

Funkcija: ECHO
opis: Funkcija je namenjena testiranju delovanja sistema.
parametri: ni parametrov
primer klica funkcije: http:/kje-si.si:8080/echo
odgovor: OK

Funkcija:GETSTATE
opis: Funkcija vrne trenutno stanje sledilnih naprav
parametri:
apikey – api ključ – obvezen,
IDNaprava – ID naprave (če ga ni, sistem vrnem seznam vseh naprav, ki pripadajo API ključu)
primer klica funkcije: https://kje-si.si:8887/getstate?apikey=test&IDnaprava=1040
odgovor:

ime poljaprimer podatkaopis
idnaprava1040unikatna oznaka naprave
datvpisa2016-4-21 9:56datum vpisa v register
opisAvto šola Volanpoimenovanje naprave
cas2016-05-16 10:36aktualni čas GPS pozicije
dv3.7aktualna hitrost (km/h)
krajds33zračna oddaljenost od naslova
kraj1LJUBLJANAlokacija 1
kraj2ZEMLJEMERSKA ULICA 7lokacija 2
wx14.5173WGS 84 koordinata
wy46.0469WGS 84 koordinata
z100nadmorska višina
gkx5463012Gauss krueger koordinata
gky5100412Gauss krueger koordinata
tipnapraveFOXLITEtip naprave, proizvajalec
ulcount1456število ulic v kraju
krhscount34551število naslovov v kraju
izhod10digit.vhod 1 (kontakt ključa: 0-ni, 1-da)
izhod20digit.vhod 2 (0-ni, 1-da)
prtID0ID oznaka partnerja
reportTime2016-05-16 10:30čas izračuna poročil
currentDS36522danšanja prevožena pot (m)
currentDriveDT2:05:11današnji čas vožnje
currentStopDT0:30:04današnji postanki
currentStart2016-05-46 7:54današnji start
stopduration5min.čas postanka
vehiclecounter191378trenutni števec kilometrov
descriptiondodatni opis
faktorKM0korekcijski faktor km (%)

Funkcija: GETHISTORY
opis: Funkcija vrne vse zapise za zahtevani datum
parametri:
apikey – api ključ – obvezen,
IDNaprava – ID naprave
DATUM- datum, oblika YYYYMMDD
CAS- ura HHNNSS (če parametra ni, potem vrne funkcija vse zapise za podani datum)
primer klica funkcije: https://kje-si.si:8887/gethistory?apikey=test&IDnaprava=8103&datum=20160516&cas=090520

odgovor:

ime poljaprimer podatkaopis
id249431882unikatni ID zapisa KJE-SI.SI
uporabnik8103unikatna oznaka naprave
cas2016-05-16 7:19čas odčitavanja GPS pozicije 
y46.0859koordinata WGS 84
x14.4754koordinata WGS 84
dat_sp2016-05-16 7:19čas vpisa podatka na strežnik
ds432razdalja do predhodne GPS pozicije (m)
dv57hitrost km/h
dt30čas od predhodne GPS pozicije (sek)
kraj1LJUBLJANAlokacija 1
kraj2CELOVŠKA CESTA 291lokacija 2
stsat9število satelitov
z315nadmorska višina
gkx5459798Gauss kreager koordinata
gky5104772Gauss kreager koordinata
izhod10DIN1- kontakt ključa (0-ne, 1-da)
izhod20DIN2- dig.vhod (0-ne, 1-da)
alfa144smer
countrySIdržava

Funkcija: GETDATELOG
opis: Funkcija vrne za napravo najstarejši čas v dnevu. Najstarejši čas se ujema z zadnji podatkov iz funkcije GetHistory. Podatki v sistem prihajajo vedno po metodi FIFO tako se lahko za poljuben datum/naprava preveri če so preneseni vsi podatki
parametri:
apikey – api ključ – obvezen,
IDNaprava – ID naprave – opcija (če ni parametra sistem vrne podatke za vse naprave, ki pripadajo API key)
DATUM- datum, oblika YYYYMMDD
primer klica funkcije: https://kje-si.si:8887/getdatelog?apikey=test&IDnaprava=8103&datum=20160516

odgovor:

ime poljaprimer podatkaopis
uporabnik8103unikatna oznaka naprave
datum2016-05-16datum
konec2016-05-16 19:42:43najstarejši čas GPS poozicije v dnevu

Funkcija: GETDAILYSTAT
opis: Funkcija vrne za napravo dnevno statistiko za napravo
parametri:
apikey – api ključ – obvezen,
IDNaprava – ID naprave – opcija (če ni parametra sistem vrne podatke za vse naprave, ki pripadajo API key)
DATUM- datum, oblika YYYYMMDD
primer klica funkcije: https://kje-si.si:8887/getdailystat?apikey=test&IDnaprava=8103&datum=20160516

odgovor:

ime poljaprimer podatkaopis
datum2016-05-16datum
uporabnik8103unikatna oznaka naprave
casmax2016-05-16 19:42:43najstarejši čas GPS poozicije v dnevu
mincas2016-05-16 06:10:11prvi čas GPS poozicije v dnevu
povphitrost39povprečna hitrost v km/h
maxhitrost142max. hitrost v km/h
skupaj74889prevožena pot v metrih
casp39394čas postankov – sekunde
upopisCoolio 1poimenovanje naprave na dan
counter15584števec kilometrov – kumulativa

Funkcija: GETPST
opis: Funkcija vrne  seznam postankov za napravo v dnevu, sortiranje po ID naprave in času prihoda na lokacijo
parametri:
apikey – api ključ – obvezen,
IDNaprava – ID naprave – opcija (če ni parametra sistem vrne podatke za vse naprave, ki pripadajo API key)
DATUM- datum, oblika YYYYMMDD
primer klica funkcije: https://kje-si.si:8887/getpst?apikey=test&IDnaprava=8103&datum=20160516

odgovor:

ime poljaprimer podatkaopis
datum2016-05-16datum
uporabnik8103unikatna oznaka naprave
cas2016-05-25 19:29:56čas prihoda na lokacijo
lokacijaTrebnje, Kidričeva ulica 16naslov lokacije
trajanje862čas vožnje do lokacije (od predhodne) v sekundah
ptrajanje4338trajanje postanka na lokaciji v sekundah
trajajnjes0:14:22čas vožnje do lokacije (oblika čas)
ptrajanjes1:12:18trajanje postanka na lokaciji (oblika čas)
razdalja4661prevožena pot do lokacije (od predhodne) v metrih
wx15.0069koordinata postanka WGS 84
wy45.911koordinata postanka WGS 84
gkx5500907Gauss kreager koordinata
gky5085201Gauss kreager koordinata
konec2016-05-25 20:42:14odhod iz lokacije
maxhitrost63maksimalna hitrost v km/h