Aktivni smo tudi na:

KJE-SI WEB

Ob odpiranju programa KJE-SI za sledenje vozil, se prikaže osnovno okno aplikacije. Vse GPS sledilne naprave, za katere imate pooblastila (določite lahko neomejeno število uporabnikov), da jih nadzorujete, so prikazane na zemljevidu. Zelena barva označuje premikajoča se vozila, rdeča barva pa prikazuje naprave, ki mirujejo že vsaj 5 minut (možna sprememba časa). Program deluje ON-LINE in podatke osvežuje vsakih 10 sekund, kar pa je tudi običajni interval pošiljanja podatkov iz GPS komunikacijske naprave nameščene v vozilu.V sklopu funkcij na karti imamo možnost različnih ponazoritev naprav na karti: opis naprave, zadnji čas, naslov, oznako, ime voznik (v primeru i-Button).
 

UPORABNIKU PRIJAZNA APLIKACIJA

Pregledno in premišljeno izdelana aplikacija sledenja omogoča uporabniku prijazno pregledovanje sledilnih naprav in poročil. Za povečavo/pomanjšavo imamo na voljo indikator v orodni vrstici karte. Še bolj učinkvita pa je navigacija s koleščkom miške na sredini. V eno smer dinamično povečujemo v drugo pa zmanjšujemo. Na mestu kjer obrnemo kolešček se ta ob prehodu postavi na center zaslona. Povečava se izvaja za eno ali dve stopnji – odvisno od jakosti obrata koleščka na miški. Pri večjem število naprav, lahko izdelamo poljubne lastne skupine (filtre), tako da opazujemo samo določeno skupino naprav
.