Aktivni smo tudi na:

Aplikacija Kje-si.si temelji na osnovi internetne tehnologije.  Bistvene lastnosti aplikacije Kje-si.si pa so naslednje: 

– enostavnost in odzivnost: Kombinacija vektorske tehnologije in spletnih storitev nam zagotovavlja hitro odzivno in predvsem hitro aplikacijo.

Hitra in preprosta inštalacija: Način, ki smo ga uporabili nam omogoča, da je inštalacija celotne aplikacije manjša od 5 MB. Aplikacija za svoje delovanje potrebuje samo Windows okolje in tako ne potrebuje nobenih dodatnih gonilnikov za podatkovne baze. Za povprečno inštalacijo programa je potrebno samo 5 minut.

Učinkovit prikaz: Aplikacija uporablja napredno vektorsko tehnologijo, s pomočjo katere lahko prikažemo vse točke zgodovine, brez izgube odzivnost aplikacije.

Lastne plasti: Na razpolago imamo ustvarjanje lastnih plasti (layerjev) – tako lahko na preprost način prikažete vaše točke zanimanja (na primer vaše poslovne partnerje); uporablja pa se tudi izraz POI (Points Of Interest). Izbrani koncept vam omogoča prikaz tudi do tisoč točk in do 10 sočasnih plasti, ki jih lahko sproti vklapljate ali izklapljate.

ON-LINE tracking: Našim vozilom, ki uporabljajo aplikacijo Kje-si, lahko v dejanskem času sledimo z zamikom nekaj sekund (ponavadi od 5 do 10 sekund). To nam omogoča vsakokratni vpogled na dejansko stanje vozil. Na ta način lahko neposredno spremljamo trenutno koordinato vozila, najbližji naslov, hitrost vožnje s prikazom na zemljevidu… S tem sistemom je tako preprosteje sprejemati odločitve in spreminjati poti.

Zgodovina in postanki: Aplikacija nam tudi omogoča, da lahko za katerikoli izbrani datum in katerokoli napravo preverjamo prevožene poti (zgodovina), mesta in čas trajanja postankov

Fleksibilnost prikaza: Pri prikazu pozicij stanja, zgodovine ali postankov lahko izbiramo med vsemi zanimivimi podatki o trenutni zemeljski poziciji – iz spustnega menija preprosto izberemo podatek, za katerega želimo, da se izpisuje poleg točke.

Integracija interesnih točk v poročila: Ob izdelovanju lastne interesne točke, lahko povsem preprosto določate, ali naj se namesto naslova postanka uporabi kar interesna točka. S tem postane poročilo preglednejše

Simulacija vožnje: Aplikacija Kje-si pa nam omogoča tudi predvajanje animacije vožnje za izbrano zgodovino vozila. Tako lahko na pregleden način pridobite želene informacije