Aktivni smo tudi na:

Poročila, ki so na voljo v paketu programske opreme KJE-SI.si omogočajo transparenten pregled podatkov o vozilu, opravljenih poteh, postankih, številu prevoženih kilometrov, hitrosti vožnje… Poleg poročil je možno v sistemu KJE-SI.si izdelava formatov poročil, glede na potrebe posameznega naročnika.

Poleg besedilnega poročila lahko izdelate poročila tudi v grafični obliki, kar je še posebej uporabno pri prikazu stanja senzorjev, npr. prikaz temperature. Podatke lahko tudi izvozite za obdelavo z drugimi programi.

Ste zahtevnejši? Ker smo proizvajalci in imamo celoten razvoj v lastnih rokah, se lahko prilagodimo marsikateri Vaši želji in zahtevi.