Aktivni smo tudi na:

Points Of Interest so zanimive točke, ki jih lahko sami dodajamo v sistem (npr. poslovni partnerji). Na karti zgodovine imamo te točke vedno možnost prikazati (obkljukamo možnost POI). Prav tako jih lahko povežemo v poročila. V poročilu postanki/vožnje je lokacija opredeljena z najbližjim naslovom, imamo pa še dodatno polje v katero se samodejno zapiše najbližja interesna točka.
1. Za urejanje POI točk v zavihku zgodovine kliknemo na gumb uredi plasti.
2. Odpre se novo okno. V zgornjem delu imamo tabelo s plastmi (plasti imamo lahko več), tu je pomemben stolpec rep, ki določa, ali se POI točke tega sloja prikažejo v poročilih (1 – da, 0 – ne).
3. V spodnji tabeli so naštete vse POI točke izbranega sloja. Točke lahko dodajamo tako, da kliknemo na gumb +, vnesemo koordinati (širina, dolžina), premer točke (t.j. kako daleč je lahko naprava da se upošteva, da je na točki), ter seveda opis POI. Shranimo s klikom na gumb dodaj na seznam POI in potrdimo s klikom na gumb s kljukico.

Na voljo imamo tudi možnost hitrega dodajanja POI točk na seznam iz poročil: poleg postanka, ki ga želimo shraniti kot točko, kliknemo na gumb meni, ter izberemo možnost dodaj na POI seznam.