Odstopanje števca in izračuna GPS

Sistem KJE-SI računa stanje števca kilometrov na podlagi podatkov iz sledilne naprave. Štartno, imenovano kalibrirano stanje števca vnesemo v sistem KJE-SI na osnovi popisa stanja v vozilu. Sistem nato prišteva dnevno prevožene kilometre kalibrirani vrednosti na datum popisa.

Če primerjamo stanje števcev po določenem času (npr. tednu ali mesecu) ugotovimo da prihaja do razlik. Tako imamo lahko v vozilu višjo ali nižjo vrednost od izračunane vrednosti po GPS. V povprečju imamo približno +/-1,5 % relativno napako.

Nekaj dejavnikov, ki lahko vplivajo na razlike:

Kvaliteta signala GPS

Bolj ko so natančne GPS pozicije bolj natančna bo tudi izračunana razdalja. To dosežemo s kvalitetno GPS sledilno napravo in strokovno vgradnjo v vozilo. Pomemben dejavnik je tudi lokacija GPS antene v vozilu pri čemer se nad njo ne sme nahajati noben kovinski deli, ki bi lahko oslabili kvaliteto GPS signala. Kljub ustrezni, strokovni montaži in kvalitetni GPS napravi se še zmeraj lahko pojavijo določene napake na katere nimamo vpliva in se ji ni mogoče izogniti.

Ustreznost GPS pozicij

Pomembno je tudi da je GPS pozicij dovolj na kar vpliva časovni interval med dvema GPS pozicijama in kot alfa med pozicijama. Običajno imamo čas med dvema pozicijama 10 sekund in kot alfa 25 stopinj. To pomeni, da pride nova pozicija na strežnik vsakih 10 sekund in še dodatne pozicije v primeru spremembe smeri vožnje za več kot 25 stopinj (križišča, rondoji, ovinki). V primeru predora pa nam problem ostane, ker v njem ni GPS signala. V zgodovini KJE-SI ta del vožnje vidimo kot ravno črto.

Vpliv terena

Matematični algoritem predpostavlja, da se giblje vozilo po ravnem, kar pa seveda ni res. Več ko je hribov/dolin večja razlika lahko nastane. To pomeni,  da bo izmerjena razdalja na števcu km v vozilu večja v primerjavi z izračunano vrednostjo v sistemu GPS sledenja.

Vpliv premera pnevmatike na vozilu na spremembo števca stanja kilometrov (dimenzija, obrabljenost)

Kratek primer: Imamo vozilo, ki ima premer oboda gume (platišče+pnevmatika)  50 cm = 0,5m, to pomeni obseg (PI*D) pnevmatike 1,57079 m. To vozilo prevozi 100 km. To pomeni da kolo naredi 63662 obratov (100.000/1,57079).

Če se poveča profil pnevmatike za 0.5 cm (npr. zamenjava obrabljenih pnevmatik z novimi), to pomeni na premeru 1 cm, s tem je novi premer 0,51 m in tako novi obseg gume 1,60221 m.
V tem primeru bi vozilo naredilo 63662*1,60221 m=102 km. Tako imamo 2 % relativno “napako” števca kilometrov.