Aktivni smo tudi na:

OBD SLEDILNE NAPRAVE

Hitra rešitev za sledenje vozil Plug&Track, OBD sledilne naprave. Poleg zanesljivosti se razlikuje od preostalih naprav po načinu priklopa v vozilo. Klasično sledilno napravo priklopimo tako da najdemo na vozilu stalno napajanje (plus, minus) in kontakt ključa, kar pa predstavlja strošek. Novo OBD sledilno napravo pa vstavimo v OBD vmesnik in naprava že deluje, napajanje koristi kar preko OBD vmesnika.

Priklop sledilne naprave FMB010 – OBD vmesnik:
Večina osebnih, dostavnih vozil ima na voljo standardni vmesnik – OBD priklop (OBDII) izdelanih po letu 2000. OBD priklop uporabljajo avto servisi in sicer tako da na ta vmesnik priklopijo diagnostični program s katerim najdejo napake v vozilu. Diagnostični program prebere podatke iz računalnika v vozilu in prikaže na zaznane napake. Z namenskim programom po odpravi napake na vozilu te napake tudi pobrišejo.