Aktivni smo tudi na:

Sistem sledenja omogoča dvosmerno komuniciranje med navigacijskimi napravami Garmin v vozilu in programom KJE-SI. Iz aplikacije lahko pošiljamo vozniku na Garmin klasično sporočilo in sporočilo s pozicijo (vmesna ali ciljna destinacija). Voznik potrjuje prejem sporočila, ali pošilja nova sporočila direktno operaterju v pisarno. Komunikacija je izredno učinkovita in je tudi brezplačna, kar je še posebej pomembno kadar so vozila v tujini.