Aktivni smo tudi na:

Monthly Archives: september 2015

Home 2015 september
No Image Found

Odstopanje števca in izračuna GPS

Sistem KJE-SI računa stanje števca kilometrov na podlagi podatkov iz sledilne naprave. Štartno, imenovano kalibrirano stanje števca vnesemo v sis...