ZGODOVINA

Hitrost vožnje, postanki, prekoračitve hitrosti


PREVOŽENE POTI


V KJE-SI WEB aplikaciji lahko preverjamo zgodovino prevoženih poti. Za izbrano vozilo lahko izberemo datum (tudi za nekaj let nazaj, saj se podatki hranijo 2 leti ali več), za katerega želimo videti prevoženo pot z vsemi podrobnostmi:
– hitrost,
– čas vožnje,
– postankov,
– voznik,
– prekoračitev hitrosti.
 

FUNKCIJE


Vsaka točka na zemljevidu je opredeljena s podatki kot so čas, hitrost, kraj, naslov, višina, stanje digitalnih/analognih vhodov. 

V sklopu postankov lahko vklopimo tudi prikaz prihoda na lokacijo postanka in trajanje postanka. Aplikacija omogoča tudi simulacijo vožnje, ki jo krmilimo z navigacijskimi gumbi – na ta način je mogoča popolna rekonstrukcija z vsemi podrobnostmi vožnje za poljuben datum zgodovine.


KJE-SI - sledenje vozil in plovil